เกี่ยวกับแบริ่งส์เม็ดกลมปรับแนวได้เอง(Self Aligning Ball Bearing)

ลักษณะเฉพาะของแบริ่งส์เม็ดกลมปรับแนวได้เอง (Self Aligning Ball Ball Bearings)

     แบริ่งส์ชนิดนี้เป็นเม็ดกลมสองแถว เม็ดแบริ่งส์และรังสามารถหันเหได้รอบศูนย์กลางของแบริ่งส์ ซึ่งช่วยให้รองรับการเยื้องแนวของเพลาและตัวเสื้อสามารถปรับมุมตามได้โดยอัตโนมัติ แบริ่งส์ชนิดนี้มีทั้งใช้กับเพลาตรงและเพลาเอียง เพลาเอียงใช้กับปลอกปรับขนาด(Adapter Sleeve)

รหัสฝาปิด ดังนี้

  • ไม่ระบุ คือ ฝาเปิดหรือไม่มีฝานั่นเอง
  • 2RS คือ รหัสต่อท้ายสำหรับฝายางทั้งสองข้าง ฝายางทำจากวัสดุยางสังเคราะห์(Synthetic rubber) ด้านในแบริ่งส์จะบรรจุจาระบีลิเทียม(Lithium Grease) ซึ่งจะช่วยให้แบริ่งส์สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิ -30 ถึง +120oC

 

รหัสชนิดเพลา ดังนี้

  • ไม่ระบุ คือ เพลาตรง
  • K คือ เพลาเอียง มักจะใช้คู่กับปลอกปรับขนาด(Adapter sleeve) ร่วมด้วย

 

ขนาดของแบริ่งส์เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15:2011

Visitors: 58,836