เกี่ยวกับแบริ่งส์เม็ดโค้ง

 ลักษณะเฉพาะของแบริ่งส์เม็ดโค้งสองแถว (Spherical Roller Bearings)

เป็นแบริ่งลูกกลิ้งทรงโค้งสองแถว การออกแบบเพื่อรองรับการรับน้ำหนักที่มาก สามารถปรับแนวเองได้โดยอัตโนมัติ การเยื้องศูนย์ของเพลาและการโก่งตัวของแกนเพลาหรือแบริ่งส์จึงไม่ทำให้เกิดแรงที่กระทำต่อแบริ่งส์มากนัก ประกอบด้วยลูกกลิ้งรูปทรงโค้งสองแถวมีทั้งแบบสมมาตรและไม่สมมาตร มีความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีได้อย่างดีเยี่ยม และยังสามารถรับแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง เหมาะสำหรับใช้งานที่มีแรงกระทำและกระแทกสูงๆ มีใช้แบบรูตรงและรูเอียง สามารถใช้ปลอกปรับขนาด(Adapter Sleeve) และปลอกสวม(withdrawal sleeve) ในการประกอบกับเพลาแบบตรงหรือแบบเอียงได้

รุ่น GMEX (GMEX Type)

   เป็นรุ่นที่ตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากการออกแบบและวัสดุตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด วัตถุดิบผลิตด้วยเหล็กกล้าเกรดสูง กระบวนการอบชุบด้วยความร้อนสูง การกลึงผิวด้วยค่าที่แม่นยำและความละเอียดสูง ทำให้ผิวชิ้นงานที่เรียบลื่นเป็นพิเศษ ส่งผลให้แบริ่งส์ที่ได้ทำงานด้วยเสียงเงียบและลดการสั่นสะเทือนจากการทำงานได้ดีเยี่ยม อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี

 


ชนิดของรังแบริ่งส์ (Bearing Cage)

 • GMEX คือ รังทองเหลืองกลึง 1 ชิ้น รางวิ่งของลูกกลิ้งอยู่ระหว่าง2หน้าแปลนของแหวนใน รังลูกกลิ้งคือรางวิ่งบนลูกกลิ้ง การจัดเรียงลูกกลิ้งแบบอสมมาตร
 • C คือ รังเหล็ก ปั๊มขึ้นรูป 2ชิ้น รางวิ่งของลูกกลิ้งลอยบนแหวน
 • CA คือ รังทองเหลืองกลึง 1 ชิ้น รางวิ่งของลูกกลิ้งอยู่ระหว่าง2หน้าแปลนของแหวนใน รังลูกกลิ้งคือรางวิ่งบนลูกกลิ้ง การจัดเรียงลูกกลิ้งแบบอสมมาตร
 • MB คือ รังทองเหลืองกลึง 2 ชิ้น รางวิ่งของลูกกลิ้งอยู่ระหว่าง2หน้าแปลนวงแหวนในและมีซี่ตรงกลาง 1 ชิ้น รังลูกกลิ้งเป็นรางวิ่งบนวงแหวนใน
 • VS C4 F80 คือ รังทองเหลืองกลึง 1 ชิ้น รางวิ่งของลูกกลิ้งอยู่ระหว่าง2หน้าแปลนแหวนใน รังของลูกกลิ้งคือวางวิ่งบนวงแหวนนอก 
 • MA C4 F80 คือ รังทองเหลือง 2 ชิ้น รางวิ่งของลูกกลิ้งอยู่ระหว่าง2หน้าแปลนวงแหวนในและมีซี่ตรงกลาง 1 ชิ้น รังลูกกลิ้งเป็นรางวิ่งบนวงแหวนนอก
 • C 2RS คือ รังเหล็ก พร้อมด้วยซีล NBR 2 ข้าง
  รหัสต่อท้ายเบอร์แบริ่งส์ (Suffix)
 • K คือ รูเอียง(Tapered Bore) 1:12
 • K30 คือ รูเอียง(Tapered Bore) 1:30
 • W33 คือ รูน้ำมัน 3 รู(Lubicant Groove) อยู่รอบนอกของแหวนนอก

 ระดับค่าความแม่นยำ (Tolerance)

 • P0 คือ ระดับค่าความเที่ยงตรง(Precision Class) แบริ่งส์เม็ดโค้งของ Rollway ระดับค่าความแม่นยำคือP0

ช่องว่างของเม็ดลูกกลิ้ง (Radial Clearance)

 • CN คือ มาตรฐาน(Normal) ค่าCต่ำช่องว่างยิ่งแคบ ค่าCยิ่งสูงช่องว่างยิ่งห่างมากขึ้น
 • ช่องว่าง C2 < CN < C3 < C4 < C5

การทนต่ออุณหภูมิ (Heat Treatment)

 • แบริ่งส์เม็ดโค้งRollway ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก(Outer Diameter) D > 240 mm ทุกรุ่นสามารถทำงานภายในอุณหภูมิ+150oC(+302oF) ขณะที่ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางที่น้อยกว่า D < 240 mm สามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ +120oC(+248oF)

ขนาดของแบริ่งส์เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15:2011

Visitors: 55,113