เกี่ยวกับแบริ่งส์เม็ดทรงกระบอก

 ลักษณะเฉพาะของแบริ่งส์เม็ดทรงกระบอก (Cylindrical Roller Bearings)

  • แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแถวเดียว (NU NJ NUP N NF) 
  • แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNU,NN)

     เม็ดลูกกลิ้งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวจะสัมผัสเป็นเส้นตรงกับรางวิ่ง สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูงและเหมาะกับงานความเร็วสูง วงแหวนนอกและวงแหวนในของทุกแบบจะสามารถถอดแยกได้ แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกบางแบบไม่มีโครงหรือสันขอบ(Rib)ที่วงแหวนในหรือวงแหวนนอก ดังนั้นวงแหวนสามารถเคลื่อนที่ตามแนวแกนได้ แบริ่งเม็ดทรงกระบอกสองแถวจะสามารถรับแรงได้สูงกว่าแถวเดียวส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องมือกลที่มีความเที่ยงตรงสูง มีทั้งแบบรังเหล็ก รังทองเหลืองกลึง

ชนิดของรังแบริ่งส์(Bearing Cage)

  • E คือ รังเหล็ก รองรับแรงได้สูงขึ้น
  • M คือ รังทองเหลือง Guideของรังวางบนลูกกลิ้ง
  • EM คือ รังทองเหลือง เพิ่มการรองรับแรงได้สูงขึ้น Guideของรังวางบนลูกกลิ้ง
  • EMA คือ รังทองเหลือง เพิ่มการรองรับแรงได้สูงขึ้น Guideของรังวางบนแหวนนอก

 

ขนาดของแบริ่งส์เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15:2011

Visitors: 55,115