เกี่ยวกับแบริ่งส์เทเปอร์

 ลักษณะเฉพาะของแบริ่งส์เทเปอร์ (Tapered Roller Bearings)

     แบริ่งส์ชนิดนี้ใช้เม็ดลูกกลิ้งเป็นรูปกรวย มีตัวนำร่องคือโครงของแหวนด้านใน สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูง และรับแรงในแนวแกนได้ทิศทางเดียว การใช้งานโดยทั่วไปมักจะใช้งานเป็นคู่คล้ายกับแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว โดยการติดตั้งแบบ DB หรือ DF ซึ่งจะมีการปรับช่องว่างภายในแบริ่งส์ให้เหมาะสมโดยการปรับระยะแนวแกนระหว่างวงแหวนใน(Cone) หรือวงแหวนนอก(Cup) ของแบริ่งส์ที่ประกบกันทั้งสองตลับ ซึ่งจะทำให้สามารถรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทาง วงแหวนในและวงแหวนนอกสามารถแยกประกอบได้อย่างอิสระ รังที่ใช้โดยมากจะเป็นรักเหล็กปั๊มขึ้นรูป

ขนาดของแบริ่งส์เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 355:2007

Visitors: 55,115