เกี่ยวกับกันรุนเม็ดกลม

 ลักษณะเฉพาะของแบริ่งส์กันรุนเม็ดกลม (Thrust Ball Bearings)

แบริ่งส์กันรุนเม็ดกลม มีทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ สามารถรับแรงในแนวแกนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในการรับแรงในแนวรัศมี

  • แบริ่งส์กันรุนเม็ดกลมแบบเดี่ยว (Single)

  สามารถรับแรงในแนวแกนทิศทางเดียว ไม่สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้ Rollway series :511,512,513,514

  • แบริ่งส์กันรุนเม็ดกลมแบบคู่ (Double)

สามารถรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทาง ไม่สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้ Rollway series :522,523,524

ขนาดตามมาตรฐาน ISO 104-2002

Visitors: 55,096